🎁 GRATIS BEZORGING op het vasteland van Frankrijk, Italië, Spanje 🎁

Gebruiksaanwijzing & veiligheid ODOR DESTROYER

Handleiding:

Bij twijfel is het aan te raden een vooronderzoek uit te voeren op het te behandelen oppervlak.

  • Spray op de te behandelen oppervlakken van een afstand van 10 tot 15 cm
  • Niet in de lucht spuiten vanwege natte neerslag.
  • Herintroduceer de dieren pas na het drogen.
  • NIET GEBRUIKEN OP DIEREN.

Veiligheid:

Vermijd contact met de ogen.
Niet doorslikken.
Buiten bereik van kinderen houden.
Lees het etiket voor gebruik.
Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan huidallergie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, veroorzaakt op lange termijn schadelijke effecten.
NIET GEBRUIKEN OP DIEREN.