🎁 GRATIS BEZORGING op het vasteland van Frankrijk, Italië, Spanje 🎁

Instructies voor gebruik en veiligheid BIOIMPACT GREEN

Handmatig:

Het is raadzaam om vooraf een test uit te voeren op het te behandelen oppervlak

1- Schakel uw televisiescherm, telefoon of touchscreen tablet uit, trek de stekker uit het stopcontact als ze aan het opladen zijn.

2- Spray BIOIMPACT GREEN Spray op een zachte doek.

3- Schrob de schermen, telefoons of tablets van alle kanten en vergeet niet de covers en schelpen te verwijderen.

5- Laat uw apparaat bij voorkeur glanzen met een zachte organische en herbruikbare doek.

Veiligheid:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.

  • Lees het etiket voor gebruik.

  • Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.

  • Spuitbussen niet inademen

  • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

bioimpact schermreiniger schermreiniger spray schoner pc tv smartphone computer ecocert bio organisch ecologisch